Odd Fellows

De Odd Fellows in Baarn

In Baarn zijn de Odd Fellows vertegenwoordigd met één loge.

De Eemloge voor de mannen.

De Odd Fellows presenteren zich met deze nieuwe website aan u en hopen u meer duidelijkheid te geven over ons werk, onze idealen en onze uitgangspunten.

Gaarne uw reactie, dit kan naar 36eem@oddfellows.nl