Odd Fellows

Iets over de Eemloge

De Odd Fellows in Baarn hebben een loge voor mannen met de naam Eemloge No.36. Deze loge bestaat momenteel uit 30 leden en heeft eens per week op donderdagavond een logeavond.

Zo'n logeavond wordt door zoveel mogelijk keden bezocht, de avond begint om ca. 19.30 en eindigt om 11.00 uur, de avond bestaat uit drie delen.

Deze drie delen zijn:
De begroeting onder het genot van een kopje koffie; hier begroeten de leden elkaar en worden voorbereidingen getroffen voor de komende rituele zitting. 


De rituele logezitting. In deze logezitting wordt door het brengen van bijdragen kennis gedeeld tussen de leden van de Loge, dit kan gaan over persoonlijke ervaringen en/of een ethisch onderwerp dat door een lid bestudeerd is en gedeeld wordt met de leden. Er wordt in de zitting niet gediscusseerd over zo'n bijdrage maar ook worden politiek en godsdienst niet ter discussie gesteld.

Er wordt met respect geluisterd, het luisteren wordt afgewisseld door muziek die de leden in de gelegenhied stelt na te denken over de aangedragen teksten.

De nazitting is bedoeld om, indien de brenger van de gesproken teksten dit wenst, met elkaar van gedachten te wisselen over deze teksten, met de nadruk op gedachtenwisseling.


De leden zullen zoveel mogelijk respectvol met elkaar omgaan en men wordt zeker niet afgereknd op de aangedragen onderwerpen of teksten.

Daarna is er gelegenheid noodzakelijke verenigingszaken met elkaar te bespreken.

Na het formele gedeelte zal de loge in gezellig samenzijn bijeen zijn, waar in verschillende settings van alles met elkaar besproken kan worden, denk hierbij aan een soos warin de leden elkaar goed kennen, vriendschappelijk met elkaar omgaan en met die achtergrond met elkaar de rest van de avond doorbrengen. Een drankje en hapje zijn hier vaak bij aanwezig.

De logeavond wordt door veel leden ervaren als het opladen van je persoonlijke accu voor de komende week, de avond geeft rust en vertrouwen.