Odd Fellows

Maatschappelijke activiteiten

Vanuit de beginselen van de Orde zijn leden van de loge ook actief op het maatschappelijk vlak. Soms doen wij dat als loge in zijn geheel en soms houden kleine groepen zich met een activiteit bezig. Het lid zijn van de loge stimuleert leden ook tot individuele activiteiten.

De jaarlijks gehouden boekenbeurs is zo'n gezamenlijke activiteit. De opbrengst gaat naar een van te voren vastgesteld doel. Zoals het Liliane Fonds, het Hospice De Luwte in Soest gegaan. 

Activiteiten waren verder: mensen helpen bij het invullen van de formulieren zorgtoeslag in Baarn en hulp aan de Stichting Welzijn Ouderen Soest bij het voorbereiden van het kerstdiner .

Daarnaast werd een financiële bijdrage aan de stichting "Kiran Namaste" gegeven, welke stichting zich ten doel stelt alleenstaande Nepalese moeders te leren hoe een inkomen te verwerven, zelfstandigheid te ontwikkelen en te emanciperen. Ook werd bijgedragen voor een busje waarin de kinderen van Nieuw Maliesteijn, een crisisopvanghuis in Utrecht, vervoerd kunnen worden naar activiteiten buitenshuis voor de broodnodige afleiding en ontspanning.

Dan moet zeker ook genoemd worden de Stichting Kinderen In Nood (SKIN), die zich inzet voor kinderen die in Roemenië in kindertehuizen verblijven, en waaraan de Eemloge financiëel bijdraagt.

Regelmatig worden er uitjes georganiseerd voor bewoners van Eemeroord.

Zie ook onze fotoimpressie's