Odd Fellows

Open Monumentendag

Op 12 en 13 september was het logegebouw open voor bezoekers om kennis te nemen van het gebouw en haar bewoners.

Vanaf de opening om 10.00 uur zijn er konstant bezoekers geweest tot de sluiting om 16.00 uur.

 

De bezoekers, ca. 50, toonden veel belangstelling voor het gebouw maar waren ook verrast door de toelichtingen die gegeven werden door de aanwezige Odd Fellows.

Aan alle geinteresseerden bezoekers werd de betekenis van het lidmaatscghap van de Odd Fellows uitgelegd.

Men was over het algemeen verbaasd en positief toen de betekenis van de Tempel werd toegelicht, de bezoekers stelden veel vragen.