Odd Fellows

De Odd Fellows in Baarn

In Baarn zijn de Odd Fellows vertegenwoordigd met één loge.
De Eemloge voor mannen.

Lees verder

Iets over de Eemloge

De Odd Fellows in Baarn hebben een loge voor mannen met de naam Eemloge No.36. Deze loge bestaat momenteel uit 30 leden en heeft eens per week op donderdagavond een logeavond.

Lees verder

Maatschappelijke activiteiten

Vanuit de beginselen van de Orde zijn leden van de loge ook actief op het maatschappelijk vlak. Soms doen wij dat als loge in zijn geheel en soms houden kleine groepen zich met een activiteit bezig. 

Lees verder