Deze pagina heeft als doel u te informeren over speciale activiteiten
waar zowel leden als NIET lid van de Odd Fellows te Baarn
aan deel kunnen nemen.

 

Dinsdag 14 mei 2019 zal in het Odd Fellowhuis te Baarn de Filosoof Jan Keij een lezing houden met als onderwerp :
“Wat zijn de voorwaarden voor ethisch handelen?” U bent allen van harte welkom.

Voor meer informatie ën aanmeldingen klik HIER